Oferty pracy

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi i jej składników [aktualne od 08.12.2017]

Ikona PDF[PDF] Ogłoszenie o konkursie

Ikona PDF[PDF] Szczegółowe warunki konkursu

Lekarz - Dział Dawców i Pobierania [aktualne od 08.11.2017]

Ikona PDF[PDF] Ogłoszenie o naborze

Diagnosta laboratoryjny [aktualne od 28.09.2017]

Ikona PDF[PDF] Ogłoszenie o naborze

Konkurs na Kierownika Działu Dawców i Pobierania 2 [aktualne od 12.09.2017]

Ikona PDF[PDF] Ogłoszenie o konkursie

Ikona PDF[PDF] Regulamin konkursu

Szczegółowych informacji dotyczących zatrudnienia – warunki pracy i płacy udzielamy pod numerem telefonu 074 6646327 – Kadry lub osobiście w siedzibie RCKiK Wałbrzych


ARCHIWUM OFERT

Lekarz - Dział Krwiodawców [nieaktualne]

Ikona PDF[PDF] Ogłoszenie o naborze

Konkurs na Kierownika Działu Dawców i Pobierania [nieaktualne]

Ikona PDF[PDF] Ogłoszenie o konkursie

Ikona PDF[PDF] Regulamin konkursu

Pielęgniarka - Dział Krwiodawców [nieaktualne]

Ikona PDF[PDF] Ogłoszenie o naborze

Księgowa - Dział Finansowo-Księgowy [nieaktualne]

Ikona PDF[PDF] Ogłoszenie o naborze

 Pielęgniarka Dyplomowana  - Dział Krwiodawców (2) [nieaktualne]

Ikona PDF[PDF] Ogłoszenie o naborze

Pielęgniarka Dyplomowana - Dział Krwiodawców [nieaktualne]

Ikona PDF[PDF] Ogłoszenie o naborze

Technik analityki medycznej, diagnosta laboratoryjny [nieaktualne]

Ikona PDF[PDF] Ogłoszenie o naborze

Technik analityki medycznej, diagnosta laboratoryjny [nieaktualne]

Ikona PDF[PDF] Ogłoszenie o naborze


Technik analityki medycznej, diagnosta laboratoryjny [nieaktualne]

Ikona PDF[PDF] Ogłoszenie o naborze

Pielęgniarka Dyplomowana - Dział Krwiodawców [nieaktualne]

Ikona PDF[PDF] Ogłoszenie o naborze

Referent administracyjny - Dział Zarządzania Zasobami [nieaktualne]

Ikona PDF[PDF] Ogłoszenie o naborze

Lekarz RCKiK [nieaktualne]:

Ikona PDF[PDF] Umowa

Ikona PDF[PDF] Ogłoszenie o konkursie

Ikona PDF[PDF] Oferta

Ikona PDF[PDF] Regulamin - RCKiK Lekarz

Ikona PDF[PDF] Warunki konkursu

 

Lekarz RCKiK (nieaktualne):

Ikona PDF[PDF] Oferta pracy - RCKiK Lekarz

Ikona PDF[PDF] Umowa - RCKiK Lekarz

Ikona PDF[PDF] Regulamin - RCKiK Lekarz

Ikona PDF[PDF] Rozstrzygnięcie

 

Lekarz Jelenia Góra (nieaktualne):

Ikona PDF[PDF] Oferta pracy - J.G. Lekarz

Ikona PDF[PDF] Umowa - J.G. Lekarz

Ikona PDF[PDF] Regulamin - J.G. Lekarz

Ikona PDF[PDF] Rozstrzygnięcie

 

Ogłoszenie o konkursie ofert dla lekarzy na udzielenie świadczeń zdrowotnych [BIP] nieaktualne

Ikona PDF[PDF] Oferta pracy - Pielęgniarka [nieaktualne]

Ikona PDF[PDF] Oferta pracy - Diagnosta [nieaktualne]
 

Ogłoszenie o konkursie ofert dla lekarzy na udzielenie świadczeń zdrowotnych [BIP] nieaktualne - brak złożonych ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert dla lekarzy na udzielenie świadczeń zdrowotnych [BIP] nieaktualne - brak złożonych ofertProgram polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew
i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.