UWAGA: Nowy harmonogram szkoleń na maj 2023 jest już dostępny Dokument PDF: harmonogram szkoleń

 

 

UWAGA: Nowy harmonogram szkoleń na kwiecień 2023 jest już dostępny Dokument PDF: harmonogram szkoleń


Szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników


INFORMACJE O SZKOLENIACH ONLINE W RCKiK WAŁBRZYCH 

Szkolenia w RCKiK w Wałbrzychu przeprowadza się w oparciu o art. 21 ust.1 pkt2 i art. 27 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (tekst jednolity Dz. U.2020 poz. 1777) dla pielęgniarek/rzy i położnych wykonujących zawód w podmiotach leczniczych.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  RCKiK w Wałbrzychu przeprowadza szkolenia pielęgniarek i położnych uprawniających do przetaczania krwi i jej składników w trybie zdalnym (online) przy zastosowaniu elektronicznej platformy szkoleniowej.

Szkolenia przeprowadzane są w formie szkolenia podstawowego (2 dni)  oraz szkolenia uzupełniającego (1 dzień). Po odbyciu szkolenia, opłaceniu kursu oraz zaliczeniu testu końcowego, RCKiK w Wałbrzychu wydaje imienne zaświadczenia uprawniające do przetaczania krwi i jej składników.

Dostępne materiały:

 
Dokument PDF: Tryb naboru na szkoleniaTryb naboru naszkolenia
Dokument PDF: Instrukcja rejestracji i uczestnictwa w szkoleniuInstrukcja rejestracji i uczestnictwa w szkoleniu
Dokument DOC: Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy

Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych przesyłany elektronicznie formularz powinien być zaszyfrowany w celu uniknięcia dostępu osób nieupoważnionych. W tym celu prosimy o podanie hasła drogą telefoniczną na numer (74) 664-63-18 lub w osobnej wiadomości mailowej. Osoby prywatne nieprowadzące działalności mogą również zgłaszać chęć uczestnictwa poprzez mailowe przesłanie formularza.

 Formularze proszę przesyłać na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uwaga: warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podanie aktualnego adresu email oddzielnego dla każdego z uczestników, na który wysłany będzie link z zaproszeniem w celu rejestracji na szkolenie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA SZKOLENIA PODSTAWOWE I UZUPEŁNIAJĄCE W 2022r.:

Po odbytym szkoleniu i wystawieniu faktury podmioty lecznicze winne są przekazać należność za uczestnictwo w szkoleniu na konto organizatora tj. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu:

W przypadku nie dokonania wpłaty przez osoby uczestniczące w szkoleniach prywatnie, wydanie zaświadczenia uprawniającego do przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych będzie wstrzymane do chwili wpływu należności.

UWAGA: W celu zwolnienia z podatku VAT podmiot leczniczy jest zobowiązany załączyć oświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT podpisane własnoręcznie lub elektronicznie przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań wobec Jednostki.