Klauzule Informacyjne (obowiązek informacyjny)

Ikona PDF[PDF] Polityka prywatności

Ikona PDF[PDF] Klauzula informacyjna dla dawców krwi

Ikona PDF[PDF] Klauzula informacyjna w związku z monitoringiem na terenie RCKiK w Wałbrzychu

Ikona PDF[PDF] Klauzula informacyjna dla osób składających skargi lub wnioski

Ikona PDF[PDF] Klauzula informacyjna dla osób zwracających się o udzielenie informacji publicznej

Ikona PDF[PDF] Klauzula informacyjna dla osób szkolonych przez RCKiK w Wałbrzychu

Ikona PDF[PDF] Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Ikona PDF[PDF] Klauzula informacyjna (przetwarzanie danych osobowych w związku z ewidencjonowaniem wejść i wyjść)

Ikona PDF[PDF] Klauzula informacyjna – badania wykonywane odpłatnie w RCKiK w Wałbrzychu

Ikona PDF[PDF] Klauzula informacyjna - Imprezy okolicznościowe

Wnioski w celu realizacji praw osób których dane dotyczą:

Ikona PDF[PDF] Załącznik nr 1 Wniosek - prawo do ograniczenia przewtarzania danych osobowych

Ikona PDF[PDF] Załącznik nr 2 Wniosek - prawo do informacji i dostępu

Ikona PDF[PDF] Załącznik nr 3 Wniosek - prawo do sprostowania danych osobowych

Ikona PDF[PDF] Załącznik nr 4 Wniosek - prawo do przenoszenia danych osobowych

Ikona PDF[PDF] Załącznik nr 5 Zawiadomienie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ikona PDF[PDF] Załącznik nr 5a Zawiadomienie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka

Ikona PDF[PDF] Załącznik nr 6 Wniosek - prawo do usunięcie danych osobowych

Ikona PDF[PDF] Załącznik nr 7 Wniosek - sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Ikona PDF[PDF] Załącznik nr 8 Wniosek - niepodleganie wyłącznie zautomatyzowanym decyzjom