OFERTA DZIAŁU LABORATORYJNEGO

Badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej wykonywane u ludności i kobiet ciężarnych:

1.Określanie grup krwi ABO i RhD  oraz przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych;

2.Badanie w kierunku konfliktu serologicznego między matką a płodem;

3.Badanie w celu identyfikacji przeciwciał;

4.Wydawanie KARTY GRUPY KRWI

Koszt  badań zgodnie z obowiązującym cennikiem badań wykonywanych w RCKiK w Wałbrzychu

 

KARTA, KTÓRA MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE !!!!

Wzór krew karty

W sytuacji zagrożenia życia (np. ciężki wypadek samochodowy) kiedy trzeba umierającemu człowiekowi błyskawicznie podać krew pierwszą czynnością jest czasochłonne ustalenie w laboratorium grupy krwi poszkodowanego. Posiadanie wraz z dokumentami tożsamości identyfikacyjnej karty grupy krwi eliminuje czas oczekiwania na wynik badania laboratoryjnego, czas po którym może być za późno na podanie krwi.


Karta grupy krwi jest zgodna z wzorem podanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2021r. (Dz. U. 2017 poz. 2051)Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (74) 664 63 37 lub pocztą elektroniczną  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.