OFERTA DZIAŁU IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ


Badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej

1. Oznaczanie grupy krwi układu ABO i Rh z poszukiwaniem przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych

  • u ludności
  • u kobiet ciężarnych z wydaniem karty badań serologicznych kobiety ciężarnej

2. Identyfikacja wykrytych w RCKiK w Wałbrzychu i innych placówkach alloprzeciwciał u ludności i kobiet ciężarnych – koszt zgodnie z zakresem wykonanych badań


3. Badania w kierunku konfliktu serologicznego między matką a płodem 


4. Wydawanie identyfikacyjnych kart grup krwi 
IDENTYFIKACYJNA KARTA GRUPY KRWI

KARTA, KTÓRA MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE !!!!

Wzór krew karty

W sytuacji zagrożenia życia (np. ciężki wypadek samochodowy) kiedy trzeba umierającemu człowiekowi błyskawicznie podać krew pierwszą czynnością jest czasochłonne ustalenie w laboratorium grupy krwi poszkodowanego. Posiadanie wraz z dokumentami tożsamości identyfikacyjnej karty grupy krwi eliminuje czas oczekiwania na wynik badania laboratoryjnego, czas po którym może być za późno na podanie krwi.


Identyfikacyjna karta grupy krwi jest zgodna z wzorem podanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. (Dz.U.05.191.1607)Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (74) 664 63 37 lub pocztą elektroniczną  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.