UWAGA JELENIA GÓRA!

Akcja poboru krwi w dniu 8 września br. (piątek) w Jeleniej Górze, KANS ul. Lwówecka 18 - NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Zapraszamy do oddania krwi w RCKiK w Wałbrzychu.

Zwracamy koszty dojazdu za oddanie krwi poza miejscem zamieszkania. Przepraszamy za utrudnienia.


2. BIEG WAŁBRZYCH TĘTNI DOBREM

Czas start! Ruszamy z zapisami na 2. Bieg WAŁBRZYCH TĘTNI DOBREM. To będzie super pozytywne wydarzenie, więc dołącz do Nas i wspieraj honorowe krwiodawstwo!

Link do zapisów: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=8505

 • Symboliczny dystans 4500 m, tak jak 450 ml krwi ratującej życie.
 • Biegniemy przez Park im. Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu.
 • Uczestnicy: osoby pełnoletnie, powyżej 18 roku życia
 • Limit uczestników: 250 osób.
 • Miasteczko biegowe i biuro zawodów: ul. F. Chopina 1a, Wałbrzych - Hala Lekkoatletyczna 

Szczegółowe informacje o wydarzeniu będziemy publikować na bieżąco. Regulamin biegu będzie dostępny na stronie zapisów.

Wydarzenie jest organizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo, pn. „Twoja krew, moje życie”, realizowanej zgodnie z programem polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021 – 2026”.

Wydarzenie pod Patronatem Honorowym Prezydenta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja i Wałbrzych Moje Miasto.


WRZESIEŃ - JELENIA GÓRA

Informujemy, że we wrześniu br. akcje poboru krwi w Jeleniej Górze będą się odbywały trzy razy w tygodniu - w środy, czwartki i piątki

(Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, ul. Lwówecka 18, godz.8:00-12:30).

Wyjątek stanowią 14 i 15 września, w tych dniach akcje są odwołane.

Zapraszamy!

 


WRZESIEŃ - LUBAŃ


WRZESIEŃ - ZGORZELEC

Informujemy, że akcje poboru krwi w Zgorzelcu odbędą się w dniach 1, 4 i 5 września br. - Ambulans przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym ul. Maratońska 2.

Rejestracja Dawców: 1 i 5 września godz. 9:30-12:00, 4 września godz. 9:30-11:30.

Zapraszamy!


OSTATNIE POŻEGNANIE


OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY "W WIELKIEJ RODZINIE KRWIODAWCÓW"

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „W wielkiej rodzinie Krwiodawców”, którego ideą jest promowanie oddawania krwi i niesienie pomocy pacjentom wymagającym leczenia krwią i jej składnikami. Celem konkursu jest promowanie honorowego krwiodawstwa, edukacja w zakresie systematycznego oddawania krwi i jej składników oraz budowanie pozytywnych wzorców wśród rodzin (tj. rodziców i dzieci, dziadków i wnuków, etc.) na temat ofiarowania własnej krwi, by nieść pomoc pacjentom wymagającym leczenia krwią i jej składnikami.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

Zadanie konkursu:

Zadanie konkursu polega na rodzinnym przygotowaniu edukacyjnego nagrania wideo, tj. rodzice i dzieci, dziadkowie i wnukowie, etc. prezentującego  jeden z poniższych tematów: Dlaczego warto zostać Honorowym Dawcą Krwi? (np. poczucie satysfakcji, radość z pomocy niesionej potrzebującym, ratowanie zdrowia i życia). Komu pomagają Honorowi Dawcy Krwi? Jak powinien wyglądać dzień z życia Krwiodawcy? (codzienne rytuały – zdrowy tryb życia, odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, itd.). Dlaczego krew jest tak bardzo potrzebna? Jakie są najczęstsze mity nt. krwiodawstwa? (np. posiadanie tatuaży dyskwalifikuje mnie dożywotnio z możliwości oddawania krwi).

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

I etap – regionalny, w którym wyłonione zostaną 42 zgłoszenia (dwa z regionu każdego z 21 RCKiK) do udziału w II etapie – ogólnopolskim.

II etap – ogólnopolski, w którym spośród wyłonionych w etapie regionalnym zgłoszeń zostaną wybrane i nagrodzone 3 prace oraz 3 wyróżnienia.

Finał konkursu pn. „W wielkiej rodzinie Krwiodawców” odbędzie się w formie uroczystej Gali w dniu 12 października 2023 r. w Warszawie.

Nagrody w konkursie:

Nagrodą główną za zajęcia I miejsca jest tytuł Laureata Konkursu „W wielkiej rodzinie Krwiodawców”, wycieczka dla 4-osobowej rodziny do Warszawy, emisja opracowanego utworu na kanałach publicznej służby krwi, zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”.

Nagrodą za zajęcia II miejsca jest wycieczka dla 4-osobowej rodziny do Krakowa oraz zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”.

Nagrodą za zajęcia III miejsca jest wycieczka dla 4-osobowej rodziny do Gdańska oraz zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”.

Nagrodami za wyróżnienia jest zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”.

Ogólne zasady konkursu: Konkurs przeznaczony jest do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Konkurs jest podzielony na dwa etapy – regionalny (wyłonienie uczestników do II etapu) oraz ogólnopolski (uroczysta Gala podsumowująca konkurs z wyłonieniem laureatów). Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Filmy zgłaszane do konkursu mogą być nadsyłane w formie zgłoszenia zespołowego, w którego skład wchodzą członkowie jednej rodziny, w tym min. 1 osoba pełnoletnia, przy czym zespół nie może być większy niż 4 osoby. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy w okresie, od ogłoszenia konkursu do upływu terminu zgłoszenia.

Więcej szczegółów na temat konkursu na stronie https://www.twojakrew.pl/konkurs-edukacyjny/

 

PRACA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Kadra medyczna pilnie poszukiwana! 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zatrudni pracowników:

 •  Lekarz badający i kwalifikujący dawców do oddania krwi 
 •  Ratownik medyczny  - Dział Dawców i Pobierania
 •  Ratownik medyczny  - Ekipa wyjazdowa w Jeleniej Górze 
 •  Pielęgniarka  - Ekipa wyjazdowa w Jeleniej Górze
 •  Pielęgniarka  - Ekipa wyjazdowa w Kłodzku
 •  Pielęgniarka  - Ekipa wyjazdowa rejon Bolesławiec, Lubań, Zgorzelec, Lwówek  

Więcej informacji tel. 74 664 63 27 lub 74 664 63 17, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , http://www.rckik.walbrzych.pl/site/index.php/praca


SIERPIEŃ - BOLESŁAWIEC


UWAGA KŁODZKO!

Informujemy, że w dniach od 1 do 8 września br. Punkt Krwiodawstwa w Kłodzku (SPZOZ ul. Szpitalna 1) będzie zamknięty.

Zapraszamy do RCKiK w Wałbrzychu, zwracamy koszty dojazdu za oddanie krwi poza miejscem zamieszkania.

Przepraszamy za utrudnienia.