WAKACJE - POTRZEBNA KREW!

Wakacje w pełni, każda donacja krwi jest obecnie bardzo potrzebna.

Przypominamy o podstawowych zasadach obowiązujących przed oddaniem krwi, które poza dobrym zdrowiem, są kluczowe aby przejść pozytywnie kwalifikacje do jej oddania.

Dziękujemy Krwiodawcom za Ich czas i dar krwi, która jest lekiem ratującym życie.LIPIEC - BOLESŁAWIEC


Spot reklamowy NCK "ŁĄCZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ZYCIE"

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia spotu reklamowego w serwisie Youtube. Materiał wideo jest dostępny po kliknięciu w obrazek poniżej.

 

Wersję radiową spotu, można znaleźć pod następującym linkiem: "NCK – Uwaga, pilnie potrzebna jest krew"


UWAGA JELENIA GÓRA!

Informujemy, że w drugiej połowie lipca br. będzie miała miejsce zwiększona ilość akcji poboru krwi w Jeleniej Górze.

Akcje odbędą się w dniach: 15, 19, 20, 22, 25, 26, 27 i 29 lipca w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych ul. Lwówecka 18 

w godz. 8:00-12:30.

Zapraszamy.

 


UWAGA! LIPIEC - KŁODZKO

UWAGA! Punkt w Kłodzku w lipcu będzie zamknięty w następujące dni:

4, 11 lipca (EW Stronie Śląskie)

12, 19 lipca

oraz 22 lipca

Przepraszamy za utrudnienia!


UWAGA LUBAŃ!

Informujemy, że w dniu 13 lipca br. akcja poboru krwi w Lubaniu jest odwołana.

W tym dniu zapraszamy do oddania krwi w  Jeleniej Górze, Kłodzku i RCKiK w Wałbrzychu.

Zwracamy koszty dojazdu za oddanie krwi poza miejscem zamieszkania. Przepraszamy za utrudnienia.


UWAGA! LIPIEC - AMBULANS ZACHODNI [Aktualizacja]

Informujemy, że Mobilny Punkt Poboru Krwi będzie pracował w następujące dni lipca br.:
ZGORZELEC: 4,5 lipca
LUBAŃ: 7, 8, 11, 12 lipca
LWÓWEK ŚLĄSKI: 18, 19 lipca
BOLESŁAWIEC: 20, 21, 25, 26, 29 lipca
Dziękujemy za dar krwi!


UWAGA KRWIODAWCY!


PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU NOSZENIA MASECZEK

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 maja br. obowiązek noszenia maseczek w placówkach medycznych został przedłużony i obowiązuje do 31 sierpnia. W związku z tym upominamy Dawców, którzy przebywają w RCKiK w Wałbrzychu, lub oddają krew na ekipach wyjazdowych o PRZESTRZEGANIE TEGO OBOWIĄZKU!
Obowiązek noszenia maseczek w placówkach medycznych do 31 sierpnia znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 27 maja br. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Oto jego treść: Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 679, 928 i 1025) użyte w § 2, w § 5 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 9 i w ust. 11–13, w § 6 w ust. 1 i w ust. 3 oraz w § 7 wyrazy „31 maja 2022 r.” zastępuje się wyrazami „31 sierpnia 2022 r.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2022 r. Grafika: https://pixabay.com/images/id-5024878/


LIPIEC - LWÓWEK ŚLĄSKI

Informujemy, że w lipcu br. akcje poboru krwi w Lwówku Śląskim odbędą się w dniach:

18 i 19 lipca - Ambulans przy Pogotowiu Ratunkowym ul. Gryfowska 1 w godz. 09:30 - 13:00.

Zapraszamy!