UWAGA ZGORZELEC!

Informujemy, że w dniu 1 marca br. (środa) akcja poboru krwi w Zgorzelcu (Ambulans przy CSR) -  jest odwołana.

Zapraszamy do oddania krwi w Jeleniej Górze.

Zwracamy koszty dojazdu za oddanie krwi poza miejscem zamieszkania. Przepraszamy za utrudnienia.

 


MARZEC - JELENIA GÓRA

Informujemy, że w marcu br. akcje poboru krwi w Jeleniej Górze (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, ul. Lwówecka 18)

będą się odbywały trzy razy w tygodniu - w środy, czwartki i piątki.

Zapraszamy!

 


E-krew


MARZEC - ZGORZELEC

Informujemy, że akcje poboru krwi w Zgorzelcu odbędą się w dniach: 1, 2 i 3 marca br. - Ambulans przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym ul. Maratońska 2.

UWAGA ZMIANA GODZIN REJESTRACJI DAWCÓW: 1 marca godz. 9:30-12:00, 2 marca godz. 9:30-13:00, 3 marca godz. 9:30-12:00.

Zapraszamy!


LUTY - LUBAŃ


Ważna informacja !!! ULGA PODATKOWA/ZAŚWIADCZENIE

Podatnik, który odda honorowo krew, może skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej. Może od dochodu odliczyć ekwiwalent za każdy litr oddanej krwi i jej składników.

Ulga podatkowa z tytułu honorowego oddawania krwi obowiązuje od początku  2007r. Jest odliczana od dochodu.

Dochód pomniejsza się o wartość ekwiwalentu za oddaną krew. Aby z niej skorzystać, podatnik oprócz oddania krwi w danym roku, musi osiągnąć dochód (przychód w przypadku podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). 

Odliczenia limitowane. Każdy, kto odda krew honorowo, czyli bez wynagrodzenia, może skorzystać z ulgi w PIT. Jednak ulga ta jest limitowana i to podwójnie.

Z jednej strony odliczenia dokonuje się do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Wystarczy pomnożyć ilość oddanej krwi przez wysokość przysługującego ekwiwalentu. Z drugiej, ulgę na krew odlicza się w ramach przekazywanej darowizny i odliczanie podatkowe z tego tytułu może wynieść nie więcej niż kwota stanowiąca 6 proc. dochodu podatnika. Oznacza to, że jeśli kwota stanowiąca 6 proc. dochodu jest niższa niż kwota przysługującego ekwiwalentu za krew podatnik ulgi nie odliczy.

Jednocześnie zmniejsza się podstawa opodatkowania. W konsekwencji podatnik zmniejsza swój podatek w rozliczeniu rocznym.

Jeżeli podatnik, który nie odpłatnie odda krew, przekazał w danym roku również darowiznę, na  inne cele, np. kult religijnego, to musi on pamiętać, że limit 6% dotyczy wszystkich darowizn. 130 zł wynosi ekwiwalent za każdy litr oddanej krwi bądź osocza, który można odliczyć w PIT.

Przechodząc do obliczeń, mężczyźni za oddaną krew będą mogli w zeznaniu PIT  odliczyć od dochodu 351zł ( możliwość 6 donacji rocznie po 450ml; 2,7litra x 130zł = 351zł). A kobiety 234zł (możliwość 4 donacji rocznie po 450ml; 1,8 litra x 130zł = 234zł). 

Korzystając z ulgi na krew, do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT/0. Załącznik ten jest niezbędny do wykazania kwoty odliczanej w ramach ulgi na krew. Trzeba w nim też podać dane obdarowanego. W przypadku ulgi na krew będzie to stacja krwiodawstwa, w której podatnik oddał krew.

Odpowiednie zaświadczenia może otrzymać honorowy dawca krwi w rejestracji dawców RCKiK w Wałbrzychu lub podczas akcji wyjazdowej.


LUTY - ZGORZELEC

Informujemy, że w lutym br. akcje poboru krwi w Zgorzelcu odbędą się w dniach: 1, 2 i 3 lutego - Ambulans przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym ul. Maratońska 2 w godz. 09:30 - 13:00.

Zapraszamy!

 


LUTY - BOLESŁAWIEC


LUTY - JELENIA GÓRA

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że w lutym br. akcje poboru krwi w Jeleniej Górze w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych (ul. Lwówecka 18)  będą się odbywały trzy razy w tygodniu - w środy, czwartki i piątki.

Zapraszamy!


 


LUTY - GRYFÓW ŚLĄSKI

Informujemy, że akcje poboru krwi w Gryfowie Śląskim odbędą się w dniach 16 i 17 lutego br.

- Ambulans przy Przychodni ul. Malownicza 1 w godz. 09:30 - 13:00.

Zapraszamy!