PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU NOSZENIA MASECZEK

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 maja br. obowiązek noszenia maseczek w placówkach medycznych został przedłużony i obowiązuje do 31 sierpnia. W związku z tym upominamy Dawców, którzy przebywają w RCKiK w Wałbrzychu, lub oddają krew na ekipach wyjazdowych o PRZESTRZEGANIE TEGO OBOWIĄZKU!
Obowiązek noszenia maseczek w placówkach medycznych do 31 sierpnia znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 27 maja br. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Oto jego treść: Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 679, 928 i 1025) użyte w § 2, w § 5 w ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 9 i w ust. 11–13, w § 6 w ust. 1 i w ust. 3 oraz w § 7 wyrazy „31 maja 2022 r.” zastępuje się wyrazami „31 sierpnia 2022 r.”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2022 r. Grafika: https://pixabay.com/images/id-5024878/


CZERWIEC - BOLESŁAWIEC


UWAGA JELENIA GÓRA!

Informujemy, że w dniach 17, 22 i 24 czerwca br. akcje poboru krwi w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, ul. Lwówecka 18                  są odwołane.

W tych dniach zapraszamy do oddania krwi w RCKiK w Wałbrzychu oraz na ekipach wyjazdowych: 17 czerwca - Dzierżoniów, Kłodzko, 22 czerwca - Kłodzko, Wałbrzych-Rynek, 24 czerwca -  Dzierżoniów, Kłodzko.

Zwracamy koszty dojazdu za oddanie krwi poza miejscem zamieszkania. Przepraszamy za utrudnienia.


ŻYCZENIA DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM KRWI Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA KRWIODAWCY


UWAGA BOGATYNIA!

Informujemy, żew dniach 13, 20 i 23 czerwca br. Punkt Krwiodawstwa w Bogatyni w SPZOZ ul. Szpitalna 16 będzie zamknięty.

W tych dniach zapraszamy do oddania krwi w RCKiK w Wałbrzychu oraz na ekipach wyjazdowych: 13 czerwca - Strzegom, Kłodzko, 20 czerwca - Kłodzko, Bolesławiec, 23 czerwca -  Bolesławiec, Świdnica, Kłodzko.

Zwracamy koszty dojazdu za oddanie krwi poza miejscem zamieszkania. Przepraszamy za utrudnienia.


ŻYCZENIA MINISTRA ZDROWIA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA KRWIODAWCY


CZERWIEC - LUBAŃ


ŻYCZENIA PREZYDENTA RP Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA KRWIODAWCY


CZERWIEC - ZGORZELEC

Informujemy, że w czerwcu br. akcja poboru krwi w Zgorzelcu odbędzie się tylko w czwartek 2 czerwca

- Ambulans na parkingu przy Straży Granicznej ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14 w godz. 09:30 - 13:00.

Zapraszamy!


14 CZERWCA - ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY