KOMUNIKAT NCK

Informujemy, że Narodowe Centrum Krwi wystosowało komunikat o następującej treści:

Komunikat w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31 grudnia 2018 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie w przypadkach:
1. wydania leku „na ratunek”,
2. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


14 stycznia - sobota pracująca

Informujemy, że w styczniu, sobotą pracującą będzie druga sobota miesiąca tj. 14 stycznia 2017r., a nie tak jak zawsze pierwsza.

Zapraszamy 14 stycznia do RCKiK w Wałbrzychu, ul. B. Chrobrego 31, w godz. 8.00 - 12.00

Serdecznie zapraszamy!


Pomiary elektryczne - ogłoszenie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zaprasza firmy z branży energetycznej lub elektrotechnicznej do przedstawienia ofert na wykonawstwo pomiarów skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji.

Szczegóły w załączniku:

ROZSTRZYGNIĘCIE 26.10.16:


Dni Honorowego Krwiodawstwa - Życzenia od MZ i NCK

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa serdeczne życzenia składają również Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowe Centrum Krwi:

Życzenia od MZ:

Życzenia od NCK:


Pomiary elektryczne - ogłoszenie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zaprasza firmy z branży energetycznej lub elektrotechnicznej do przedstawienia ofert na wykonawstwo pomiarów skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji.

Szczegóły w załączniku:

 


Życzenia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa 22 - 26 listopada 2016r.

Z okazji zbliżających się Dni Honorowego Krwiodawstwa składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Krwiodawcom oraz Przyjaciołom działającym na rzecz promowania honorowego krwiodawstwa!

Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za bezinteresowne działanie na rzecz ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka.

Dziękujemy za okazane nam wsparcie i czynne włączanie się do naszych inicjatyw.

                                                                                                   Dyrektor                          

                                                                                    i pracownicy RCKiK w Wałbrzychu


26 października - Kłodzko

Informujemy, że w dniu 26 października akcja pobierania krwi w Kłodzku zostanie skrócona ze względu na brak prądu.

Zapraszamy w godz. 7.30 -10.00

 


16 listopada - Jelenia Góra

Informujemy, że w dniu 16 listopada akcja pobierania krwi w Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze nie odbędzie się z powodów organizacyjnych.

Zapraszamy w tym dniu do oddania krwi na ekipie wyjazdowej w szpitalu przy ul. Ogińskiego 6 w godzinach 7:30 -12:00


31 października - Zgorzelec

Z powodu braku lekarza akcja pobierania krwi 31 października w Zgorzelcu nie odbędzie się.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!


Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci szkól podstawowych i gimnazjalnych

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie "Krwiodawstwo oczami dziecka."

Dziękujemy nauczycielom, którzy przysłali prace dzieci na konkurs. 

 Wyniki konkursu