09 MARCA - KŁODZKO

Informujemy, że w dniu 09 marca br. (środa) Punkt Krwiodawstwa w Kłodzku w SPZOZ ul. Szpitalna 1 będzie zamknięty.

Zapraszamy w tym dniu do oddania krwi w RCKiK w Wałbrzychu.

Zwracamy koszty dojazdu za oddanie krwi poza miejscem zamieszkania. Przepraszamy za utrudnienia.


MARZEC - LUBAŃ


16 LUTY - GRYFÓW ŚLĄSKI

Informujemy, że w dniu 16 lutego br. (środa) akcja poboru krwi w Gryfowie Śląskim nie odbędzie się.

W tym dniu zapraszamy do oddania krwi w Jeleniej Górze i RCKiK w Wałbrzychu.

Zwracamy koszty dojazdu za oddanie krwi poza miejscem zamieszkania. Przepraszamy za utrudnienia.


INFORMACJA

Szanowni Krwiodawcy,

W celu racjonalnego gospodarowania zasobami krwi i jej składników prosimy o bieżące sprawdzanie zapotrzebowania na krew i jej składniki, które jest publikowane na stronach internetowych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa celem dostosowywania oddawania krwi do aktualnych potrzeb.

Szczególnie ważna jest ścisła współpraca z publiczną służbą krwi w zakresie dostosowywania pobierania krwi i jej składników do zmieniającego się zapotrzebowania.
Dziękujemy za wielkie serca i pełną gotowość do honorowego oddawania krwi i jej składników. Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie.

Kto może oddać krew i jej składniki?
Krew lub jej składniki mogą oddawać osoby pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii) oraz nie były leczone krwią i jej składnikami.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi „Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi jest obowiązany znać język polski w stopniu umożliwiającym wypełnienie kwestionariusza dawcy krwi, przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego i wywiadu medycznego bez udziału osób trzecich.”


JELENIA GÓRA - Zapraszamy do nowej lokalizacji

 


UWAGA KRWIODAWCY!

W związku z dużą ilością zapytań o możliwość oddawania krwi dla Ukrainy informujemy, że RCKiK w Wałbrzychu jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia,

sytuacja jest na bieżąco monitorowana a stany magazynowe krwi są obecnie na bezpiecznym poziomie.

Prosimy wszystkich chętnych o zachowanie gotowości do oddania krwi w razie wystąpienia zapotrzebowania, o którym będziemy informować.

Pozostajemy w gotowości do pomocy.

 

 
 
 

07 LUTY - LUBAŃ

Informujemy, że w dniu 07 lutego br. (poniedziałek) akcja poboru krwi w Lubaniu nie odbędzie się.

W tym dniu zapraszamy do oddania krwi w Bogatyni i RCKiK w Wałbrzychu.

Zwracamy koszty dojazdu za oddanie krwi poza miejscem zamieszkania. Przepraszamy za utrudnienia.


01 MARCA - KŁODZKO

Informujemy, że w dniu 01 marca br. (wtorek) Punkt Krwiodawstwa w Kłodzku w SPZOZ ul. Szpitalna 1 będzie zamknięty.

Zapraszamy w tym dniu do oddania krwi w Polanicy-Zdroju, Strzegomiu, Zgorzelcu i RCKiK w Wałbrzychu.

Zwracamy koszty dojazdu za oddanie krwi poza miejscem zamieszkania. Przepraszamy za utrudnienia.


04 LUTY - ZGORZELEC

Informujemy, że w dniu 04 lutego br. (piątek) akcja poboru krwi w Zgorzelcu nie odbędzie się.

W tym dniu zapraszamy do oddania krwi w Jeleniej Górze (Ambulans w Rynku) i RCKiK w Wałbrzychu.

Zwracamy koszty dojazdu za oddanie krwi poza miejscem zamieszkania. Przepraszamy za utrudnienia.


UWAGA KŁODZKO!

Informujemy, że w dniach 15, 21 i 22 lutego br. Punkt Krwiodawstwa w Kłodzku jest zamknięty.

W tych dniach zapraszamy do oddania krwi: 15 luty Żarów i RCKiK w Wałbrzychu, 21 luty Stronie Śląskie i RCKiK w Wałbrzychu, 22 luty Ziębice oraz RCKiK w Wałbrzychu.

Dnia 28 lutego Punkt Krwiodawstwa w Kłodzku będzie czynny.

Zwracamy koszty dojazdu za oddanie krwi poza miejscem zamieszkania . Przepraszamy za utrudnienia.