27 stycznia- Akcja Poboru Krwi odbędzie się tylko na ul. Ogińskiego 6

Uwaga! 

Informujemy, że w dniu 27 stycznia 2015r. nie odbędzie się Akcja Poboru Krwi w Jeleniej Górze na Pl. Ratuszowym z przyczyn technicznych.

Zapraszamy w tym dniu do NZOZ ul. Ogińskiego 6, w godzinach 7.30 - 12.00

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!


UWAGA! ODWOŁANA AKCJA W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

 

Z powodu braku lekarza Akcje Poboru Krwi w Kamieńcu Ząbkowickim dnia 26 stycznia jest odwołana

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

 

 


UWAGA! Odwołana Akcja Poboru Krwi w Kamiennej Górze

Z przykrością informujemy, że z powodu awarii Ambulansu, Akcja Poboru Krwi 5 stycznia 2015r. w Kamiennej Górze nie odbędzie się.

Za utrudnienia przepraszamy!


Uwaga! odwołana akcja w Lwówku Śląskim

Wykrzyknik - zdjęcie tematyczneZ powodu braku lekarza Akcja Poboru Krwi w Lwówku Śląskim dnia 21 stycznia jest odwołana.

Zapraszamy na Akcje w dniach 22 i 23 stycznia!

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!


Życzenia Bożonarodzeniowe

Życzenia Bożonarodzeniowe - zdjęcie tematyczne Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę, aby wszystkie dni w Nowym 2015 Roku były tak piękne i szczęśliwe, jak ten jedyny w swoim rodzaju - Wigilijny Wieczór, w którym świąteczne życzenia mają moc spełnienia.

Życzę sukcesów, spełnienia marzeń, przyjaźni, radości, prezentów i czaru świątecznej atmosfery. Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia życzy Dyrektor i Pracownicy RCKiK


Co tydzień Ambulans w: Kamiennej Górze, Jeleniej Górze, Kłodzku i Dzierżoniowie

Informujemy, że od 19 stycznia, co tydzień będzie można oddać krew w Ambulansie w następujących lokalizacjach: 

Kamienna Góra - w każdy poniedziałek w Rynku przy Muzeum Tkactwa
(Nie będzie wtedy Akcji Poboru Krwi przy Dworcu PKS ul. Towarowa 43)

Jelenia Góra - w każdy wtorek w Rynku
(akcje Poboru Krwi w tych dniach w NZOZ ul. Ogińskiego 6 odbywać się będą jak dotychczas)

Kłodzko - w każdą środę w Rynku przed Ratuszem
(Nie będzie w tym dniu Akcji Poboru Krwi w NZOZ ul. Szpitalna . W pozostałe dni tygodnia Akcje Poboru Krwi odbywać się będą jak dotychczas.)

Dzierżoniów – w każdy piątek w Rynku przed Ratuszem
(Nie będzie już Akcji Poboru Krwi w NZOZ Pro Familia)

Godziny pracy Ambulansu: 9.00 – 13.00


Przywileje Krwiodawców

Przywileje krwiodawców - zdjęcie tematyczne Przywileje i ulgi dla Honorowych Dawców Krwi

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Tytuł „Honorowy Dawca Krwi” przysługuje osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy.

Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

Ekwiwalent kaloryczny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal np. 8 tabliczek czekolady Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042612602

Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600281

Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa. Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Należy wziąć tylko stosowne zaświadczenie z RCKiK Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910800350 

Ulotka Ministerstwa Finansów dotycząca „Ulgi podatkowej dla honorowych krwiodawców” http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/7103126/ULOTKA-ulga_krew_2014.pdf

Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki swoich badań laboratoryjnych. O tym fakcie należy poinformować personel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w czasie rejestracji.

Karta identyfikacyjna grupy krwi – KrewKarta Każdy dawca, który 3 razy oddał krew, może bezpłatnie otrzymać kartę identyfikacyjną grupy krwi. Chęć otrzymania takiej karty należy zgłosić w Rejestracji po 3 donacji. Więcej na temat karty identyfikacyjnej można dowiedzieć się pod adresem KrewKart http://www.krewkart.pl/

Zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie http://www.dawcomwdarze.pl/

Zwrot kosztów przejazdu do najbliższego punktu poboru krwi za okazaniem biletu. Zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971060681

W obrębie działania RCKiK obowiązują następujące przywileje dotyczące przejazdów dla Honorowych Dawców Krwi:

BOLESŁAWIEC – Zasłużeni HDK I stopnia (15 litrów kobieta, 18 litrów mężczyzna) są zwolnieni z opłaty za przejazd. W razie kontroli muszą okazać Legitymację ZHDK. Nie ma darmowych przejazdów w dniu donacji dla pozostałych Krwiodawców. Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XIII/82/11 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 31 sierpnia 2011 r. oraz Uchwała Nr 1 Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu z dnia 31.08.2011 r. http://www.mzk.boleslawiec.pl/osoby-uprawnione-do-bezplatnych-i-ulgowych-przejazdow/36

JELENIA GÓRA – Zasłużeni HDK po oddaniu 25 litrów krwi (kobiety i mężczyźni) są zwolnieni z opłaty za przejazd. W razie kontroli muszą okazać Legitymację ZHDK i dowód osobisty. Krwiodawca w dniu oddania krwi wraca za darmo z Punktu Poboru Krwi w Jeleniej Górze, na trasie Punkt Poboru Krwi - miejsce zamieszkania. W razie kontroli musi okazać dowód osobisty i wpis w Legitymacji HDK o oddaniu krwi w dniu przejazdu. Podstawa prawna: UCHWAŁA NR 338.XXXIII.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz Cennik przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze obowiązujący od 26.07.2014r. http://mzk.jgora.pl/pl/taryfa-i-regulamin-przewozu

ŚWIDNICA – Zasłużeni HDK I stopnia (15 litrów kobieta, 18 litrów mężczyzna) mogą korzystać z przejazdów ulgowych. W razie kontroli muszą okazać Legitymację ZHDK i dowód osobisty. Nie ma darmowych przejazdów w dniu donacji dla pozostałych Krwiodawców. Podstawa prawna: Uchwała nr IX/99/11. Rady Miejskiej w Swidnicy z dnia 17 czerwca 2011 r. http://krwiodawcy.org/test/dolnoslaskie/swidnica.pdf

WAŁBRZYCH - Krwiodawca w dniu oddania krwi wraca za darmo z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, na trasie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - miejsce zamieszkania. W razie kontroli musi okazać dowód osobisty i wpis w Legitymacji HDK o oddaniu krwi w dniu przejazdu. Podstawa prawna: UCHWAŁA Nr XXI/12/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2004 r. http://zdkium.walbrzych.pl/pliki/Bilety.pdf

Dawca po oddaniu honorowo co najmniej 5 litrów krwi (kobiety), 6 litrów (mężczyźni) lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników krwi otrzymuje w placówce Polskiego Czerwonego Krzyża tytuł oraz legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują:

Leki ze zniżkami. Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość kupowania leków z listy leków refundowanych. Warto zapoznać się z: wyszukiwarką leków refundowanych (zaznacz opcję: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi) http://bil.aptek.pl/servlet/pacjent/fupraw Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100230119 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r.w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające mz.gov.pl

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Od 18 maja 2014r. zmieniły się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie. W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135


Akcja Poboru Krwi w Kłodzku i Dzierżoniowie

Wykrzyknik - zdjęcie tematyczneUwaga!

Akcja Poboru Krwi 14 stycznia 2015r. w Kłodzku odbędzie się w NZOZ ul. Szpitalna 1
Akcja Poboru Krwi 16 stycznia 2015r. w Dzierżoniowie odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej ul. Krasickiego 25

Serdecznie zapraszamy!

"Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje, ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje."
Gustave Flaubert


KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI

Komunikat NCKw sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia 
i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”
Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem:
https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31 grudnia 2015 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie w przypadkach:
1. wydania leku „na ratunek”,
2. składania zapotrzebowania na desmopresynę donosową,
3. braku podmiotu leczniczego w słowniku świadczeniodawców,
4. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych 
i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.