Dni Honorowego Krwiodawstwa - Życzenia od Ministra Zdrowia 2017

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa serdeczne życzenia składa Minister Zdrowia:

Życzenia od MZ:


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew
i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.