ŻYCZENIA MINISTRA ZDROWIA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA KRWIODAWCY