Życzenia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa od Ministra Zdrowia


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew
i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.