PRACA: Ogłoszenie konkursu 2


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Wałbrzychu
PONOWNIE OGŁASZA KONKURS
na stanowisko: KIEROWNIKA DZIAŁU DAWCÓW I POBIERANIA.

Konkurs wraz z regulaminem w zakładce: PRACA


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew
i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.