PRACA: Ogłoszenie konkursu 2


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Wałbrzychu
PONOWNIE OGŁASZA KONKURS
na stanowisko: KIEROWNIKA DZIAŁU DAWCÓW I POBIERANIA.

Konkurs wraz z regulaminem w zakładce: PRACA