14 stycznia - sobota pracująca

Informujemy, że w styczniu, sobotą pracującą będzie druga sobota miesiąca tj. 14 stycznia 2017r., a nie tak jak zawsze pierwsza.

Zapraszamy 14 stycznia do RCKiK w Wałbrzychu, ul. B. Chrobrego 31, w godz. 8.00 - 12.00

Serdecznie zapraszamy!


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew
i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.