22 - 26 listopada - Dni Honorowego Krwiodawstwa

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi oraz ludziom wspierającym honorowe krwiodawstwo składamy serdeczne życzenia: zdrowia, siły, energii, sukcesów i spełnienia marzeń.

Dziękujemy za to, co robicie - nie da się wyrazić słowami ogromu dobra, które czynicie poprzez dar krwi.

Życzymy, aby nigdy nie zabrakło Wam zapału i chęci do kontynuowania tej pięknej misji, jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi. Niech Wasza bezinteresowna postawa, wola czynienia dobra oraz wszystkie dary serca, które czynicie, będą wzorem do naśladowania przez przyszłych Krwiodawców.