Zasady współpracy szpitalnych pracowni serologii transfuzjologicznej z Pracownią Serologiczną Badań Konsultacyjnych RCKiK w Wałbrzychu:

1. Każde badanie zlecone Pracowni Serologicznej Badań Konsultacyjnych powinno zostać uprzednio uzgodnione telefoniczne (74 664 63 21)

2. Standardowy czas pracy, tj. z pełną obsadą pracowni, obejmuje godziny 07:00 – 14.35 od poniedziałku do piątku. W tym czasie wykonywane są badania specjalistyczne dla chorych, u których przeprowadzone zostaną planowe zabiegi, mogące wymagać leczenia krwią.

3. W uzasadnionych przypadkach Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych wykonuje badania w trybie pilnym, w czasie całodobowego dyżuru serologicznego – na zlecenie.

4. Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych wydaje zalecenia szpitalnym pracowniom serologii w sprawie postępowania u pacjentów uprzednio konsultowanych i zdiagnozowanych w przypadku konieczności dalszego leczenia krwią

5. Materiał do badań:

5.1. Ilość materiału do badań należy ustalić telefonicznie z Pracownią Serologiczną Badań Konsultacyjnych ponieważ w zależności od rodzaju badań, może się różnić.

5.2. Rutynowo pobiera się:

5.2.1. Od osoby dorosłej: 10 ml krwi na skrzep i 5 ml na EDTA

5.2.2. Od dzieci i niemowląt: 2-5 ml na skrzep i 1-2 ml na EDTA

6. Do próbek należy dołączyć:

6.1. Szczegółowo wypełnione skierowanie na wykonanie badania immunohematologicznego z pieczątką i podpisem lekarza zlecającego oraz zaznaczonym trybem badania.
Zwracamy szczególną uwagę na istotność zamieszczenia na skierowaniu informacji o rozpoznaniu/jednostce chorobowej pacjenta - w licznych przypadkach może ona ukierunkować badania immunohematologiczne oraz pomóc w ewentualnych trudnościach interpretacyjnych ich wyników.

6.2. Protokół badania/badań wykonanych w szpitalnej pracowni serologii transfuzjologicznej, podpisany przez osobę wykonującą badanie oraz ulotkę (kopię) z wykazem fenotypów użytego do badań panelu krwinek.

Wzory dla szpitali - pliki do pobrania:

Dokument PDF: Zlenenie na wykonanie badania konsultacyjnego do Pracowni Serologicznej Badań Konsultacyjnych RCKiK w WalbrzychuZlecenie na wykonanie badania konsultacyjnego do Pracowni Serologicznej Badań Konsultacyjnych RCKiK w Walbrzychu
Dokument DOC: Zlenenie na wykonanie próby zgodności do Pracowni Serologicznej Badań Konsultacyjnych RCKiK w Walbrzychu Zlecenie na wykonanie próby zgodności do Pracowni Serologicznej Badań Konsultacyjnych RCKiK w Walbrzychu
Dokument DOC: Zlenenie na wykonanie próby zgodności do Pracowni Serologicznej Badań Konsultacyjnych RCKiK w Walbrzychu Zgłoszenie niepożądanej reakcji poprzetoczeniowej
Dokument DOC: Protokół zwrotu i reklamacji krwi/składnika krwiProtokół zwrotu i reklamacji krwi/składnika krwi