Komunikat w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”


Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31 grudnia 2018 roku dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych w dotychczasowej formie w przypadkach:
1. wydania leku „na ratunek”,
2. ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych  i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Wzory zapotrzebowań na koncentraty czynników krzepnięcia można znaleźć poniżej lub w zakładce Szpitale - Wzory:

Dokument PDF: Choroba von Willebranda zapotrzebowanie na koncentrat czynnika krzepnięcia lub desmopresynę Choroba von Willebranda: zapotrzebowanie na koncentrat czynnika krzepniecia lub desmopresyne
Dokument PDF: Hemofilia A zapotrzebowanie na koncentrat czynnika krzepnięcia lub desmopresynę Hemofilia A: zapotrzebowanie na koncentrat czynnika krzepnięcia lub desmopresynę
Dokument PDF: Hemofilia B zapotrzebowanie na koncentrat czynnika krzepnięcia Hemofilia B: zapotrzebowanie na koncentrat czynnika krzepnięcia
Dokument PDF: Zapotrzebowanie uniwersalne Zapotrzebowanie uniwersalne

Zalecane dawki koncentratów:

Dokument PDF: Zalecane dawki koncentratów Zalecane dawki