Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel. (22) 349 61 00
www.ihit.waw.pl

Narodowe Centrum Krwi
ul. Miodowa 1
00-080 Warszawa
tel. (22) 55 64 90
 www.nck.gov.pl

 RCKiK w Białymstoku 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, 
15-950 Białystok
tel. (85) 744 70 02 
www.rckik.bialystok.pl

RCKiK w Bydgoszczy
ul. Ks. Markwarta 8, 
85-015 Bydgoszcz
tel. (52) 322 18 71 do 74
www.rckik-bydgoszcz.com.pl
 

RCKiK w Gdańsku
ul. J. Hoene-Wrońskiego 4, 
80-210 Gdańsk
tel. (58) 520 40 20
www.krew.gda.pl
 

RCKiK w Kaliszu
ul. Kaszubska 9 , 
62-800 Kalisz 
tel. (62) 767 66 63 
www.krwiodawstwo.kalisz.pl 

RCKiK w Katowicach
ul. Raciborska 15, 
40-074 Katowice
tel. (32) 208 73 00
www.rckik-katowice.pl
 

RCKiK w Kielcach
ul. Jagiellońska 66, 
25-734 Kielce
tel. (41) 335 94 00
www.rckik-kielce.com.pl
 

RCKiK w Krakowie
ul. Rzeźnicza 11, 
31-540 Kraków
tel. (12) 261 88 20
www.rckik.krakow.pl
 

RCKiK w Lublinie
ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 
20-078 Lublin
tel. (81) 532 62 75
www.rckik.lublin.pl
 

RCKiK w Łodzi

ul. Franciszkańska 17/25, 
91-433 Łódź
tel. (42) 616 14 00
www.krwiodawstwo.pl
 

RCKiK w Olsztynie
ul. Hanki Sawickiej 27, 
10-247 Olsztyn
tel. (89) 526 01 56
www.rckikol.pl
 

RCKiK w Opolu

ul. Kośnego 55, 
45-372 Opole
tel. (77) 441 06 00
www.rckik-opole.com.pl
 

RCKiK w Poznaniu
ul. Marcelińska 44, 
60-354 Poznań
tel. (61) 886 33 00
www.rckik.poznan.pl
 

RCKiK w Raciborzu

ul. Sienkiewicza 3 , 
47-400 Racibórz
tel. (32) 418 15 92
www.rckik.pl
 

RCKiK w Radomiu

ul. Limanowskiego 42, 
26-600 Radom
tel. (48) 340 05 20
www.rckik.radom.pl
 

RCKiK w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 14, 
35-310 Rzeszów
tel. (17) 867 20 30
www.rckk.rzeszow.pl
 

RCKiK w Słupsku

ul. Szarych Szeregów 21, 
76-200 Słupsk
tel. (59) 842 20 21
www.krwiodawstwo.slupsk.pl  
 

RCKiK w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 80/82, 
70-482 Szczecin 
tel. (91) 424 36 00
www.krwiodawstwo.szczecin.pl
   

RCKiK w Warszawie
ul. Saska 63/75, 
03-948 Warszawa
tel. (22) 514 60 00
www.rckik-warszawa.com.pl
 

RCKiK we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5-9, 
50-345 Wrocław
tel. (71) 371 58 10
www.rckik.wroclaw.pl
 

RCKiK w Zielonej Górze
ul. Zyty 21, 
65-046 Zielona Góra
tel. (68) 329 83 60
www.rckik.zgora.pl
 

WCKiK Warszawa
ul. Szaserów 128, 
04-349 Warszawa
tel. (22) 681 67 16
www.wckik.pl
 

CKiK MSW Warszawa
ul. Wołoska 137, 
02-507 Warszawa
tel. (22) 508 13 12
www.ckikmsw.pl