Karencja osocza – co to znaczy?

 

Od Krwiodawcy, który przychodzi do RCKiK pobierana jest tzw. krew pełna. Jednakże w takiej formie nie trafia ona do potrzebującego. Zostaje ona w naszym Centrum rozdzielona na trzy składniki: krwinki czerwone, kożuszek leukocytarno - płytkowy i osocze.

Osocze przeznaczone do użytku klinicznego powinno posiadać 112 dniową karencję, czyli okres wyczekiwania. Karencję stosuje się w celu zmniejszenia możliwości przeniesienia zakażeń wirusowych w czasie podania składnika krwi biorcy. Badania markerów wirusowych wykonuje się u dawcy w dniu oddania krwi i ponownie po upływie co najmniej 112 dni od poprzedniego oddania krwi. Wyniki obu badań: pierwszego w dniu donacji oraz drugiego badania po upływie co najmniej 16 tygodni muszą być negatywne. Tylko takie bezpieczne osocze może trafić do pacjenta. Badania o których mowa są wykonywane w kierunku obecności HIV, zapalenia wątroby typu B i C oraz kiły. Okres karencji ma na celu eliminację okienka diagnostycznego u dawcy, czyli wczesnego okresu zakażenia, w którym, pomimo obecności czynników chorobotwórczych, jeszcze się ich nie wykrywa stosowanymi metodami badania.

W związku z powyższym pragniemy zaznaczyć jak bardzo ważną kwestią jest przyjście Dawcy pierwszorazowego po raz drugi.

Termin ważności osocza wynosi 3 lata. Jeżeli dawca pierwszorazowy nie przyjdzie w ciągu 3 lat ponownie oddać krwi nie możemy ze względu na bezpieczeństwo biorcy przekazać jego osocza dla potrzebujących.