Zdjęcie preparatu


Nadzór nad jakością wytwarzanych preparatów ułatwia system komputerowy. 

Zapewnia bezpośredni przepływ informacji między poszczególnymi stanowiskami pracy.
Umożliwia identyfikację dawcy, próbek laboratoryjnych i donacji przy pomocy kodów kreskowych.

Szerokie zastosowanie aparatów do automatycznego poboru krwi umożliwia ścisłą kontrolę ilości pobranej krwi, rejestrację czasu poboru oraz identyfikację aparatu, zastosowanego pojemnika i osoby pobierającej.

Zastosowanie kodów kreskowych eliminuje do minimum możliwość pomyłki operatora