EEA

 

 

Kompleksowa informatyzacja systemu

krwiodawstwa i krwiolecznictwa w PolsceNumer projektu: PL0067

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew
i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.