SIERPIEŃ - BOLESŁAWIEC


UWAGA JUGÓW!

Akcja krwiodawstwa w dniu 16.08.2023 r. nie odbędzie się. W tym dniu zapraszamy do oddania krwi w RCKiK w Wałbrzychu lub w przyszpitalnym punkcie w Kłodzku.

Zwracamy koszty dojazdu na akcję poza miejscem zamieszkania. Przepraszamy za utrudnienia!


UWAGA ZGORZELEC!

Akcja w dniu 04.08.2023 r. (piątek) jest odwołana. W tym dniu zapraszamy do oddania krwi w Jeleniej Górze, Dzierżoniowie, Kłodzku oraz RCKiK w Wałbrzychu. Zaktualizowany kalendarz akcji wyjazdowych znajduje się na stronie www. Zwracamy koszty dojazdu za oddanie krwi poza miejscem zamieszkania. Przepraszamy za utrudnienia!


W DNIU 14.08.2023 RCKIK W WAŁBRZYCHU JEST CZYNNE


SIERPIEŃ - GRYFÓW ŚLĄSKI

Informujemy, że akcja poboru krwi w Gryfowie Śląskim odbędzie się w dniach 17 i 18 sierpnia br.

- Ambulans przy Przychodni ul. Malownicza 1.

Rejestracja Dawców: 17 sierpnia godz. 9:30 - 13:00, 18 sierpnia godz. 9:30-12:00.

Zapraszamy!


OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY "W WIELKIEJ RODZINIE KRWIODAWCÓW"

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym pt. „W wielkiej rodzinie Krwiodawców”.

Zapraszamy wszystkie rodziny Krwiodawców do udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „W wielkiej rodzinie Krwiodawców”, którego ideą jest promowanie oddawania krwi i niesienie pomocy pacjentom wymagającym leczenia krwią i jej składnikami.

Celem konkursu jest promowanie honorowego krwiodawstwa, edukacja w zakresie systematycznego oddawania krwi i jej składników oraz budowanie pozytywnych wzorców wśród rodzin (tj. rodziców i dzieci, dziadków i wnuków, etc.) na temat ofiarowania własnej krwi, by nieść pomoc pacjentom wymagającym leczenia krwią i jej składnikami.

Zadanie konkursu:

Zadanie konkursu polega na rodzinnym przygotowaniu edukacyjnego nagrania wideo, tj. rodzice i dzieci, dziadkowie i wnukowie, etc. prezentującego  jeden z poniższych tematów:

  • Dlaczego warto zostać Honorowym Dawcą Krwi? (np. poczucie satysfakcji, radość z pomocy niesionej potrzebującym, ratowanie zdrowia i życia).
  • Komu pomagają Honorowi Dawcy Krwi?
  • Jak powinien wyglądać dzień z życia Krwiodawcy? (codzienne rytuały – zdrowy tryb życia, odpowiednia dieta, aktywność fizyczna, itd.).
  • Dlaczego krew jest tak bardzo potrzebna?

Jakie są najczęstsze mity nt. krwiodawstwa? (np. posiadanie tatuaży dyskwalifikuje mnie dożywotnio z możliwości oddawania krwi).

Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

I etap – regionalny, w którym wyłonione zostaną 42 zgłoszenia (dwa z regionu każdego z 21 RCKiK) do udziału w II etapie – ogólnopolskim.

II etap – ogólnopolski, w którym spośród wyłonionych w etapie regionalnym zgłoszeń zostaną wybrane i nagrodzone 3 prace oraz 3 wyróżnienia.

Finał konkursu pn. „W wielkiej rodzinie Krwiodawców” odbędzie się w formie uroczystej Gali w dniu 12 października 2023 r. w Warszawie.

Nagrody w konkursie:

Nagrodą główną za zajęcia I miejsca jest tytuł Laureata Konkursu „W wielkiej rodzinie Krwiodawców”, wycieczka dla 4-osobowej rodziny do Warszawy, emisja opracowanego utworu na kanałach publicznej służby krwi, zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”.

Nagrodą za zajęcia II miejsca jest wycieczka dla 4-osobowej rodziny do Krakowa oraz zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”.

Nagrodą za zajęcia III miejsca jest wycieczka dla 4-osobowej rodziny do Gdańska oraz zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”.

Nagrodami za wyróżnienia jest zestaw upominków ufundowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”.

Ogólne zasady konkursu:

  • Konkurs przeznaczony jest do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
  • Konkurs jest podzielony na dwa etapy – regionalny (wyłonienie uczestników do II etapu) oraz ogólnopolski (uroczysta Gala podsumowująca konkurs z wyłonieniem laureatów).
  • Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Filmy zgłaszane do konkursu mogą być nadsyłane w formie zgłoszenia zespołowego, w którego skład wchodzą członkowie jednej rodziny, w tym min. 1 osoba pełnoletnia, przy czym zespół nie może być większy niż 4 osoby. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby pozostające z Organizatorem w stosunku pracy w okresie, od ogłoszenia konkursu do upływu terminu zgłoszenia.

Więcej szczegółów na temat konkursu już wkrótce na www.twojakrew.pl oraz na stronach internetowych RCKiK.


SIERPIEŃ - LUBAŃ


UWAGA JELENIA GÓRA!

Akcja w dniu 11.08.2023 r. (piątek) w Jeleniej Górze KANS -  NIE ODBĘDZIE SIĘ. W tym dniu zapraszamy do oddania krwi w Dzierżoniowie, Kłodzku oraz RCKiK w Wałbrzychu. Zaktualizowany kalendarz akcji wyjazdowych znajduje się na stronie www. Zwracamy koszty dojazdu za oddanie krwi poza miejscem zamieszkania. Przepraszamy za utrudnienia!


UWAGA KŁODZKO!

Informujemy, że w dniu 2 sierpnia br. Punkt Krwiodawstwa w Kłodzku (SPZOZ, ul. Szpitalna 1) będzie zamknięty.

Zapraszamy do oddania krwi w Bielawie oraz w RCKiK w Wałbrzychu.

Zwracamy koszty dojazdu za oddanie krwi poza miejscem zamieszkania. Przepraszamy za utrudnienia.


UWAGA LUBAŃ!

Akcja w dniu 10.08.2023 r. (czwartek) w Lubaniu przy Galerii Łużyckiej NIE ODBĘDZIE SIĘ. W tym dniu zapraszamy do oddania krwi w Jeleniej Górze, Bogatyni, Świdnicy, Kłodzku oraz RCKiK w Wałbrzychu. Zaktualizowany kalendarz akcji wyjazdowych znajduje się na stronie www. Zwracamy koszty dojazdu za oddanie krwi poza miejscem zamieszkania. Przepraszamy za utrudnienia!