Działania skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

 Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi skierowana do pracodawców i przedsiębiorców została przygotowana w ramach ogólnopolskiej kampanii

społecznej „Twoja krew, moje życie”, która jest realizowana w oparciu o program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew

i jej składniki na lata 2021-2026”.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi.

Akcje honorowego oddawania krwi organizowane w miejscach pracy pozwalają nie tylko nieść pomoc potrzebującym ale także umacniać pozytywny

wizerunek firm i budować pozytywne relacje pomiędzy pracownikami i ich otoczeniem.

W ramach akcji zostały przygotowane materiały promocyjne:

- plakat informujący pracowników o akcji oddawania krwi w firmie,

- broszura,

- ulotka,

- prezentacja multimedialna w trybie pokazowym.

Materiały do wydrukowania można pobrać ze strony https://www.twojakrew.pl/dla-firm/

BADANIE ANKIETOWE

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym. Zebrane informacje zostaną poddane

analizie sumarycznej i pozwolą podjąć odpowiednie działania w zakresie edukacji na temat honorowego krwiodawstwa.

Ankieta przed przeprowadzeniem działań edukacyjnych – przejdź do ankiety > https://www.twojakrew.pl/dla-firm/

Ankieta po przeprowadzeniu działań edukacyjnych – przejdź do ankiety > https://www.twojakrew.pl/dla-firm/

Dziękujemy za poświęcony czas i uzupełnienie kwestionariusza.

ZORGANIZUJ AKCJĘ POBIERANIA KRWI W TWOIM MIEJSCU PRACY!

W tym celu prosimy o kontakt z Sekcją ds Promocji Krwiodawstwa RCKiK tel. 74 664 63 16, tel. kom. 577 766 605,

 

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.