ŻYCZENIA DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM KRWI Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA KRWIODAWCY