INFORMACJA O PROJEKCIE

Narodowe Centrum Krwi w partnerstwie z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii rozpoczęło realizację projektu pn.: „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.