Życzenia z okazji Dni Honorowego Krwiodwwstwa 22-26 listopada

W związku z Dniami Honorowego Krwiodawstwa, obchodzonymi corocznie 22 – 26 listopada, przesyłamy życzenia dla Krwiodawców podpisane przez Ministra Zdrowia i Dyrektora Narodowego Centrum Krwi.