List otwarty Pana Ministra Sławomira Gadomskiego

Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym wystosowanym przez Pana Ministra Sławomira Gadomskiego w sprawie konieczności przestrzegania i respektowania uprawnień przysługujących Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

List otwarty