POMIARY ELEKTRYCZNE OCHRONNE W RCKIK WAŁBRZYCH

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zaprasza firmy z branży energetycznej lub elektrotechnicznej do przedstawienia ofert na wykonawstwo pomiarów skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji w obiektach użytkowanych przez RCKiK oraz uziomów odgromowych budynków., pomiary te dotyczą obiektów zlokalizowanych przy ul. Chrobrego 31 w Wałbrzychu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami pomiarów elektrycznych.