22 - 26 listopada 2017r. - Dni Honorowego Krwiodawstwa

Z okazji zbliżających się Dni Honorowego Krwiodawstwa

składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Krwiodawcom

oraz Przyjaciołom działającym na rzecz Honorowego Krwiodawstwa.

Jestem Wam bardzo wdzięczny za bezinteresowne działania

na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

Dziękuję w imieniu całego zespołu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Wałbrzychu oraz pacjentów,

którym krew oddana honorowo ratuje życie.

Dziękuję za okazane nam wsparcie i czynne włączanie się do naszych inicjatyw.

 

                                                           Dyrektor RCKiK w Wałbrzychu