Kampania antykorupcyjna w Służbie Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia zaangażowało się w kampanię antykorupcyjną w Służbie Zdrowia.

"Pacjencie, nie wręczaj jakichkolwiek „dowodów wdzięczności” pracownikom służby zdrowia za udzielone przez nich świadczenia medyczne. Pamiętaj, że otrzymują oni za swoją pracę wynagrodzenie od pracodawcy, zaś każdy z nas ma prawo do dostępu do leczenia na równych i jednakowych zasadach. Bądź uczciwy wobec siebie i innych pacjentów, którzy tak samo jak Ty potrzebują opieki zdrowotnej.
Pracowniku służby zdrowia, nie przyjmuj jakichkolwiek „dowodów wdzięczności” od pacjentów."

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na stronę MZ: http://www.mz.gov.pl/…/przeciwdzi…/korupcja-szkodzi-zdrowiu/