Informacja dla Krwiodawców oddających krew w RCKiK w Wałbrzychu

Informujemy, że w RCKiK w Wałbrzychu, od marca 2017r. wydłużone zostają godziny pracy w poniedziałki. Zapraszamy do oddania krwi w poniedziałki, w godz. 7.00 - 17.00.

Przypominamy, że od lutego została wprowadzona dodatkowa sobota pracująca. Zapraszamy do oddania krwi w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca, w godz. 8.00 - 12.00.

Serdecznie zapraszamy!

 


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew
i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.