Regulamin programu lojalnościowego

Od dnia 22 grudnia 2016r. zostanie wprowadzony w RCKiK w Wałbrzychu i na Ekipach Wyjazdowych program lojalnościowy. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

Regulamin:
Plakat:


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew
i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.