Dni Honorowego Krwiodawstwa - Życzenia od MZ i NCK

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa serdeczne życzenia składają również Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowe Centrum Krwi:

Życzenia od MZ:

Życzenia od NCK:


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew
i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.