Życzenia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa 22 - 26 listopada 2016r.

Z okazji zbliżających się Dni Honorowego Krwiodawstwa składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Krwiodawcom oraz Przyjaciołom działającym na rzecz promowania honorowego krwiodawstwa!

Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za bezinteresowne działanie na rzecz ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka.

Dziękujemy za okazane nam wsparcie i czynne włączanie się do naszych inicjatyw.

                                                                                                   Dyrektor                          

                                                                                    i pracownicy RCKiK w Wałbrzychu