Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci szkól podstawowych i gimnazjalnych

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie "Krwiodawstwo oczami dziecka."

Dziękujemy nauczycielom, którzy przysłali prace dzieci na konkurs. 

 Wyniki konkursu


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew
i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.