Życzenia Dyrektora NCK z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew
i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.