IV Ogólnopolski Alert Akcji Krwiodawstwa – „Cud nad Wisłą”, 22.05 – 30.09.2016

W ramach promocji honorowego krwiodawstwa i przygotowań do Uroczystości "Maksymilianalia - Niepokalanów 2016 w dniu 8 października br Polowy Klub HDK PCK "ORLE GNIAZDO" - Sulejówek i Diecezjalny duszpasterz HDK diecezji warszawsko - praskiej pod patronatem Abpa Henryka Hosera, Ordynariusza warszawsko - praskiego zapraszają do oddawania krwi i organizowania akcji oddawania krwi na terenie całego kraju w:

IV Ogólnopolskim Alercie Akcji Krwiodawstwa na hasło: "Cud nad Wisłą" w okresie od 22 maja do 30 września 2016r.

Zapraszamy indywidualnych krwiodawców, jak i kluby HDK z całej Polski do uczestnictwa w tym alercie. Alert zakończymy uroczyście finałową akcją 8 października 2016 roku w Niepokalanowie Kolbiańskich w godz. 9.00 - 15.00, w ambulansach. Udział w tym Alercie akcji krwiodawstwa prosimy zgłaszać ekipom pobierającym krew, aby wyniki trafiły do NCK w Warszawie. Prosimy też o przesyłanie potwierdzeń indywidualnych i zbiorowych do organizatora akcji na adres e-mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub adres pocztowy podany poniżej.

Spośród klubów HDK, które oddadzą najwięcej krwi w ramach Alertu podczas akcji krwiodawstwa przeprowadzonych w okresie od 22 maja do 30 września na hasło "Cud nad Wisłą" i prześlą oryginał zaświadczenia wydanego przez stacje krwiodawstwa potwierdzającego ilość oddanej krwi w tym okresie na adres pocztowy: Kapituła Suwerennego Orderu św. Maksymiliana Marii Kolbego, Pl. Czarnieckiego 80 m. 27, 05-070 Sulejówek, od dnia 7 października 2016 roku wyłonimy klub, który zostanie uhonorowany Suwerennym Orderem św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Zaś indywidualnie spośród pielgrzymów, którzy dostarczą z sobą w.w. zaświadczenia wydane przez stacje krwiodawstwa lub oddadzą krew w ambulansie dnia 8 paźdzernika w Niepokalanowie, rozlosujemy Odznakę Honorową Polowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK "ORLE GNIAZDO" - Sulejówek i inne upominki w miarę możliwości. Wymienione wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystości "Maksymilianalia - Niepokalanów 2016" w dniu 8 października 2016 roku w Niepokalanowie podczas uroczystości na Gali wyróżnień.

To będzie nasz dzisiejszy "Cud nad Wisłą" A. D. 2016 bo: "ODDAJEMY KREW NA MAKSA" jako "DAR KRWI - DAREM ŻYCIA W IMIĘ BOŻE", a "ONI ODDALI ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ, MY ODDAJEMY KREW DLA BLIŹNICH."

Ps. W ubiegłorocznej edycji Alertu akcji oddawania krwi, po zsumowaniu danych zebranych przez Narodowe Centrum Krwi i nasze dane klubowe krew oddało prawie 300 Krwiodawców. Zebrano prawie 135 litrów krwi.