Życzenia Ministra Zdrowia i NCK z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

"

Szanowni Państwo,

                Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w załączeniu przesyłamy życzenia Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia oraz dr n. farm. Jolanty Antoniewicz – Papis, Dyrektora Narodowego Centrum Krwi (...).

Z poważaniem,

Narodowe Centrum Krwi

"

Życzenia od Narodowego Centrum Krwi [248KB] Życzenia od Ministra Zdrowia [256KB]


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew
i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.