14 czerwca w Zgorzelcu

W dniu 14 czerwca 2015r. odbyły się obchody Światowego Dnia Krwiodawcy. Uroczystość odbyła się w Zgorzelcu na Moście Staromiejskim łączącym Polskę i Niemcy. Organizatorami tego przedsięwzięcia było Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz Niemiecki Czerwony Krzyż.

O godz. 11.00 Uroczystość rozpoczęła się symbolicznym wypuszczeniem balonów oraz przemowami ważnych osobistości m.in. burmistrza Zgorzelca Rafała Gronicza oraz prof. dr. med. Torsten Tonn. Kolejnym punktem programu było wręczenie Krwiodawcom dyplomów uznania w dowód szacunku i wdzięczności za godną najwyższego uznania postawę w ratowaniu zdrowia i życia drugiego człowieka oraz upominków.

W tym dniu odbyły się także akcje poboru krwi po stronie polskiej i niemieckiej. Na polskich Krwiodawców czekały upominki przygotowane przez Niemiecki Czerwony Krzyż, natomiast na niemieckich Krwiodawców upominki przygotowane przez RCKiK w Wałbrzychu.

Każdy uczestnik mógł wziąć udział w kursie ratownictwa i pierwszej pomocy przygotowanym przez młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu. Dla uczestników Uroczystości przygotowany został słodki poczęstunek oraz napoje. Warto było zwrócić uwagę na banery przedstawiające krwiodawstwo kiedyś i dziś – na zdjęciach widać postęp jaki nastąpił w dziedzinie krwiodawstwa. Dzieci, które przyszły na Uroczystość z rodzicami mogły wziąć udział w konkursie – Malowanie kredą po asfalcie.

Dzięki temu przedsięwzięciu pokazaliśmy przynależność do wspólnoty europejskiej oraz to, że krew jest niezastąpionym lekiem ratującym życie nie tylko w naszym państwie, ale także na całym świecie.

W tym dniu krew oddało polskie małżeństwo mieszkające na co dzień w Niemczech – Pani oddała krew w niemieckim, a Pan w polskim Mobilnym Punkcie Poboru Krwi. Dali Oni piękny przykład jak można w prosty sposób ratować życie drugiego człowieka niezależnie od narodowości.

Dziękujemy zaproszonym gościom oraz Honorowym Krwiodawcom za udział w Uroczystości. Dziękujemy tym, którzy w tym dniu oddali krew.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam przy organizacji tej uroczystości, m.in.: PCK Zgorzelec, Członkom Klubu HDK PCK w Bolesławcu, Kierownictwu Restauracji „Staromiejska” - Zgorzelec, Kierownictwu Hipermarketu Tesco - Wałbrzych, Straży Miejskiej – Zgorzelec.