Konkurs rozstrzygnięty

Konkurs na najlepszy wiersz i hasło promujące honorowe krwiodawstwo rozstrzygnięty!

Zwycięskie wiersze: "Misja" Teresa Rozen i "Krew" Miłosz Kolczyński

Zwycięskie hasła: Beata Kuzera i Małgorzata Błaszczyk

Wyróżnienia: Marietta M. i Patryk Papatolios

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych zbliżających się konkursach!

Zwycięskie wiersze i hasła można przeczytać na naszym Facebooku

https://www.facebook.com/rckikwalbrzych?fref=nf