Konkurs na najlepszy wiersz lub hasło promujące honorowe krwiodawstwo

Jeżeli jesteś pomysłowy, masz duszę artysty - napisz wiersz albo hasło promujące Honorowe Krwiodawstwo.

Najciekawsze prace zostaną wykorzystane przez RCKiK w Wałbrzychu w celu propagowania idei Honorowego Krwiodawstwa. Może i Ty dzięki swojemu talentowi przyczynisz się do szerzenia dobra, ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka! Cztery najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone Dyplomami podpisanymi przez Dyrektora RCKiK oraz upominkami. Propozycje będzie można przeczytać w holu odwiedzając RCKiK w Wałbrzychu.

Termin składania prac – do 30 kwietnia 2015r. Swoją propozycję możesz dostarczyć osobiście w Rejestracji Dawców, przesłać pocztą lub przesłać na adres mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Regulamin konkursu