Bolesławiec i Zgorzelec

Wykrzyknik - zdjęcie tematyczneInformujemy, że od 26 stycznia do 6 lutego 2015r. Akcje Poboru Krwi w Bolesławcu i w Zgorzelcu odbywać się będą w pomieszczeniach stacjonarnych. 

Bolesławiec - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. Komuny Paryskiej 6, pomieszczenia stacjonarne w Szkole. 

Zgorzelec - Centrum Sportowo Rekreacyjne ul. Maratońska 2, pomieszczenia stacjonarne na Stadionie. 

Zapraszamy serdecznie!


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew
i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.