NCK w sprawie kontroli NIK

NCK, NIK - zdjęcie tematyczneW związku z publikacją raportu Najwyższej Izby kontroli pn. "Funkcjonowanie systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa", a w konsekwencji pojawiającymi się artykułami zawierającymi nieprawdziwe i niejasne informacje, wynikające często z niezrozumienia specyfiki funkcjonowania krwiodawstwa, a także stosowanej nomenklatury, Narodowe Centrum Krwi zamieściło oświadczenie na stronie internetowej w przedmiotowej sprawie.

Oświadczenie NCK


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew
i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.