MARZEC 2024 - KŁODZKO

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że w marcu br. akcje pobierania krwi w Kłodzku w SP ZOZ, ul. Szpitalna 1  będą odbywały się trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki (rejestracja dawców, godz. 7:30 - 12:30)

Zapraszamy!